Azzal, hogy Ön az www.vrgo.hu részére bármely személyes adatát akár a weboldalak űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot az ADP-TOP Kft. a fentiekben meghatározott módon és terjedelemben a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kezelje.
Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címe és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett kezeli.

Az ADP-TOP Kft. kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli.
Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Előfizetőt, hogy a Szerződés  teljesítéséhez Előfizető alábbi adatait kezeli: természetes  személy Előfizető családi és utóneve, Előfizető állandó  lakcíme, Előfizető telefonszáma, e-mail címe. (Jogi személy  esetén: Előfizető cégnevét, székhelyét, telefonszámát,  e-mail címét.)

A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, az Előfizető azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez, a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap.

VRGO.hu » Adatvédelmi Nyilatkozat